W dniach 24 – 26 kwietnia 2015 roku Siostry św. Józefa zorganizowały we Wrocławiu kolejną sesję z cyklu „Modlitwa z ikoną”.  We wrocławskim domu prowincjalnym sesja taka odbyła się już po raz drugi. Tym razem, w nawiązaniu do Roku Życia Konsekrowanego, trwającego właśnie w Kościele, temat brzmiał:  „Ewangeliczne rady: ubóstwo, posłuszeństwo i czystość”.

 

Na sesję przybyły Siostry reprezentujące zgromadzenia zakonne: Józefitek, Felicjanek, Nazaretanek, Uczennic Krzyża, Magdalenek, Boromeuszek Trzebnickich, Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy, Urszulanek Unii Rzymskiej. Także osoby świeckie wzięły udział w spotkaniu.
Sesję prowadziła siostra M. Wirginea Pasternak CSSJ we współpracy z siostrą M. Ewą Mazurek CSSJ i siostrą M. Władysławą Krasiczyńską CSSJ oraz siostrą M. Mateuszą Ciszewską CSSJ.

Spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie wprowadzeniem w tematykę sesji. Siostra Wirginea Pasternak zapoznała uczestniczki z tematem „Ikona – namalowane Słowo Boże”. Następnie wysłuchaliśmy świadectwa oraz kontemplacji ikony „Chrzest Chrystusa w Jordanie”, przygotowanej w formie prezentacji multimedialnej.
Po przerwie zabrała głos Siostra Ewa Mazurek z konferencją:  „Życie konsekrowane – wprowadzenie w tajemnicę”. Tę część zakończyły wspólne Nieszpory w kaplicy. Po kolacji była wieczorna, godzinna adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu.

Sobotę rozpoczęła poranna Eucharystia. Ten drugi dzień sesji upłynął nam na zgłębianiu tematyki rad ewangelicznych. Odbywało się to poprzez konferencje s. Ewy Mazurek, rozważanie fragmentów słowa Bożego, w które wprowadzała nas
s. Władysława Krasiczyńska oraz prezentacje multimedialne z kontemplacją ikon i świadectwami.
Refleksjom na temat rady ubóstwa towarzyszyła ikona św. Franciszka z Asyżu, posłuszeństwa – ikona św. Józefa, a czystości – ikona Maryi rozradowanej w Duchu Świętym.

Po wprowadzeniu w tematykę każdej kolejnej rady był zawsze czas na modlitwę osobistą w kaplicy przed ustawioną na ołtarzu ikoną, towarzyszącą omówionej radzie. Była też wspólna modlitwa Nieszporami w kaplicy.

W sobotni wieczór podczas adoracji Najświętszego Sakramentu miała miejsce modlitwa uwielbienia oraz odnowienie ślubów zakonnych przez Siostry uczestniczące w sesji.

Ostatni dzień był czasem dzielenia się świadectwami i refleksjami po sesji oraz czasem na niedzielną Eucharystię, przeżytą przez uczestniczki spotkania we wspólnocie wszystkich Sióstr Józefitek.

Bardzo się cieszę, że miałam możliwość uczestniczenia w sesji. Ukazała ona, że rady ewangeliczne nie są przeznaczone tylko dla osób konsekrowanych, że każdy chrześcijanin może nimi na co dzień żyć. Jestem wdzięczna Siostrom św. Józefa, za podzielenie się z nami ich charyzmatami i duchowym bogactwem oraz za to, że w spotkaniu mogły wziąć udział także osoby świeckie. Dzięki temu w Roku Życia Konsekrowanego doświadczyłam, jaką ma ono wartość i jak wiele może wnosić także w moje życie.