W dniach 17 – 24 stycznia 2015 roku w hallu auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego można było obejrzeć interesujące ikony. Na wystawie zaprezentowane zostały prace studentów studiów podyplomowych Uniwersytetu Opolskiego kierunku „Ikonopisarstwo. Studium chrześcijańskiego Wschodu.” Jako, że i ja byłam studentką tego kierunku, także moje prace zostały tam zaprezentowane.

Termin wystawy został wybrany nieprzypadkowo – przypadał na czas trwania Tygodnia Ekumenicznego.

01 (3)

Najwięcej oglądających zgromadziło się w hallu auli Uniwersytetu Opolskiego w sobotę 24 stycznia o godzinie 14.00 na uroczystym finisażu i towarzyszącym mu sympozjum ekumenicznym. We wprowadzeniu ks. dr hab. Dariusz Klejnowski – Różycki, inicjator i kierownik ikonopisarskich studiów podyplomowych, a także rektor Śląskiej Szkoły Ikonograficznej, opowiedział gościom o prezentowanych na wystawie ikonach, zwracając uwagę na najważniejsze aspekty przedstawień ikonograficznych oraz pracy ikonopisarzy.

02 (2)

Sporą i bardzo atrakcyjną część wystawy stanowiły duże prace o wymiarach 100 x 135 cm. To ikony dyplomowe napisane zbiorowo przez kilkuosobowe zespoły studentów. Rozpoczęły one powstawanie cyklu  przedstawiającego Dwanaście Świąt Prawosławnych. W kalendarzu liturgicznym cerkwi prawosławnej, oprócz najważniejszego święta Zmartwychwstania Pańskiego, jest dwanaście ważnych świąt, z których każde ma swoje tradycyjne, ikonograficzne przedstawienie.
Studenci napisali sześć ikon z cyklu tych dwunastu: Narodzenie Bogarodzicy, Wprowadzenie Bogarodzicy do świątyni, Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, Wniebowstąpienie Pana Jezusa, Zaśnięcie Bogarodzicy oraz Podwyższenie Krzyża Świętego. Dodatkowo na wystawie w ramach tego cyklu znalazły się powstałe w Śląskiej Szkole Ikonograficznej: Zesłanie Ducha Świętego oraz Chrzest Pański.

03 (2)

Ja byłam w zespole malującym ikonę Podwyższenia Krzyża Świętego. Nasza grupka ikonopisarska składała się z czterech osób. Każdy z nas dostał zadanie namalowania określonych elementów tej ikony. Mnie przypadło zadanie wykonania sześciu postaci znajdujących się z lewej strony: św. Heleny cesarzowej z towarzyszącymi jej dwiema kobietami oraz znajdującymi się nad nimi mniejszymi postaciami dwóch diakonów i starca. Sześć postaci to było to spore wyzwanie, a wykonanie wzorów na szatach cesarzowej wymagało wielkiej uwagi i precyzji. Trudnym zadaniem było też utrzymanie się w określonej tonacji kolorystycznej, tak by elementy namalowane przeze mnie dobrze się komponowały z elementami namalowanymi przez inne osoby. Nasza praca nad tą ikoną trwała przez cały semestr.

04 (1)

Drugą część wystawy stanowiły ikony tworzone indywidualnie przez studentów. Część z nich to ikony przedstawiające Chrystusa Pantokratora. Przyjęło się, że pierwszą ikoną, jaką się w życiu pisze jest Chrystus Pantokrator. Ponieważ część osób na tych podyplomowych studiach rozpoczęła swoją przygodę z pisaniem ikon, ich zadaniem było stworzenie właśnie wizerunku Pantokratora. Osoby, które Pantokratora malowały już wcześniej mogły wybrać inną ikonę. Były ikony przedstawiające Matkę Bożą, świętych, proroków, a także ikony wielopostaciowe.

05 (2)

Na wystawie zaprezentowałam swoje trzy ikony: Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus oraz ikonę Matki Bożej Kazańskiej i ikonę Boga Ojca. Święta Teresa jest moją ikoną dyplomową. Napisałam ją według własnego projektu tzn. sama wykonałam projekt – rysunek, nazywany podlinnikiem. Zostaławykonana na desce o wymiarach 35 x 45 cm,  nimb pozłociłam techniką na pulment złotem 24,75ct.

06 (2)

Na finisażu był czas na podziwianie ikon, fotografowanie, wspólne pamiątkowe zdjęcia. Zjawili się też przedstawiciele lokalnych mediów: Gościa Niedzielnego oraz Radia DOXA. Pani redaktor Anna Kwaśnicka z Gościa Niedzielnego poprosiła mnie o kilka słów na temat studiów ikonopisarskich.

07 (2)

Po finisażu wszyscy zostali zaproszeni do auli na drugą część uroczystości. Tam ks. dr hab. Dariusz Klejnowski – Różycki dokończył wykład o prezentowanych ikonach. W ramach sympozjum ekumenicznego wysłuchaliśmy następnie wykładu ks. prof. dra hab. Piotra Jaskóły  „Ekumeniczny wymiar ikony”.

08 (2)

Ks. mgr Wojciech Lippa wystąpił z wykładem „Recepcja ikony współcześnie”, któremu towarzyszyła multimedialna prezentacja, ukazująca interesujące przykłady dzieł związanych z tematem.

09 (1)

Sympozjum zakończyła wspólna modlitwa o jedność chrześcijan.
Rok studiów za mną, ten czas minął bardzo szybko. Wiele interesujących wykładów, rozmów, zajęć praktycznych dało mi możliwość rozwoju. Pogłębiłam wiedzę, zyskałam szersze spojrzenie na ikonę, lepiej rozumiem czym była, czym jest i czym być powinna i dało mi to perspektywę na dalszy rozwój w tej dziedzinie.