W dniach 7 – 8 listopada 2014 r. w domu prowincjalnym Sióstr św. Józefa we Wrocławiu, odbyła się sesja zatytułowana „Modlitwa z ikoną”. Była to druga tego typu sesja zorganizowana przez Siostry Józefitki, poprzednia miała miejsce w Krakowie. W spotkaniu wzięły udział, oprócz Sióstr Józefitek, siostry z innych zgromadzeń, a także osoby świeckie.
Ja również miałam przyjemność tam być i skorzystać z dobra, którym dzieliły się Siostry.

Sesję prowadziła s. M. Wirginea Pasternak CSSJ. Siostra M.Wirginea od wielu lat uczy pisania ikon Siostry w swoim Zgromadzeniu i ma duże doświadczenie, także gdy chodzi o formacyjny charakter pisania ikon. W przygotowaniu sesji brały też udział inne Siostry, mające za sobą ikonopisarskie doświadczenia. Program został przygotowany w taki sposób, by uczestnicy mieli możliwość zapoznania się właśnie z formacyjnym aspektem ikonopisarstwa. Oprócz wykładów teoretycznych, można było wysłuchać wielu osobistych świadectw Sióstr, połączonych często z kontemplacją ikony, której świadectwo dotyczyło. Te osobiste świadectwa najbardziej przemawiały i były dla mnie ogromnie ubogacające.

06 (3)_MZI

Sesja rozpoczęła się w piątkowe popołudnie. Po przywitaniu przez s. M. Wirgineę i krótkim wprowadzeniu, uczestniczki zostały zaproszone do wzięcia udziału w kontemplacji ikony Pana Jezusa w koronie cierniowej, połączonej ze świadectwem Siostry, która napisała tę ikonę. Po kontemplacji mieliśmy możliwość podzielenia się swoimi refleksjami jakie zrodziły się w tym czasie. Następnie s. M. Wirginea opowiadała o dogmatycznych podstawach kultu ikon.

03 (4)_MZI
Kolejnym punktem programu było wspólne obejrzenie fragmentów filmu „Rekolekcje z ikonami”. Film powstał w czasie rekolekcji z pisaniem ikon dla Sióstr św. Józefa, jakie odbyły się kilka lat temu w Krakowie.
04 (3)_MZI
W sobotę program był równie interesujący. Siostra M. Ewa Mazurek CSSJ opowiadała nam o duchowych i formacyjnych aspektach procesu pisania ikony, siostra M. Wirginea Pasternak CSSJ o początkach malarstwa ikonowego i o tym z czego płynie moc ikony, a siostra M. Władysława Krasiczyńska CSSJ o odczytywaniu ikon oraz o życiu w Bożej obecności.
Na ten dzień Siostry przygotowały połączone ze świadectwami kontemplacje ikon: „Chrzest Pana Jezusa”, „ Madonna Nowej Ewangelizacji”, „Spotkanie Zmartwychwstałego Chrystusa z niewiastami” . Wysłuchałyśmy też świadectw: s. M. Mateuszy Ciszewskiej CSSJ o działaniu łaski podczas pisania ikon, oraz s. M. Władysławy Krasiczyńskiej CSSJ i s . M. Efraimy Symanych CSSJ o powstawaniu ikony „Wskrzeszenie młodzieńca z Naim”.
09 (2)_MZI
Spotkaniu towarzyszyły modlitwy i śpiew, a także przeżyta w ciszy godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Domu.
Sesja doskonale ukazała, jak bardzo potrzebne przy pisaniu ikony są wartości duchowe,  łaska Boża i dary Ducha Świętego. Ikonę pisze się życiem, a kontemplując ikonę można ją czytać jak Biblię i może nas ona formować podobnie, jak czytane Słowo Boże.
07 (3)_MZI