W dniach 7 – 9 marca 2015 roku w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku miała miejsce wystawa ikon. Zaprezentowano ikony wykonane przez studentów studiów podyplomowych kierunku Ikonopisarstwo. Studium chrześcijańskiego Wschodu na Uniwersytecie Opolskim.

[rev_slider mbww]

 

W bocznej nawie kościoła można było obejrzeć siedem dużych ikon stanowiących część cyklu obrazującego Dwanaście Świąt Prawosławnych.
Jako parafianka i absolwentka ikonopisarstwa, na prośbę Ks. Proboszcza Bernarda Jurczyka, wygłosiłam prelekcję, by przybliżyć parafianom tematykę związaną z ikonami.

IMG_2416_s_1000x
W niedzielę po nabożeństwie Gorzkich Żali w kościele zgromadziła się spora grupa zainteresowanych osób.
We wprowadzeniu opowiedziałam, jak ramach pracy dyplomowej studenci podzieleni na kilkuosobowe grupki pracowali nad ikonami pod kierunkiem ks. dr hab. Dariusza Klejnowskiego – Różyckiego, inicjatora i kierownika podyplomowych studiów ikonopisarstwa. Tworzenie tak dużych dzieł (135 x 100 cm) trwało przez cały semestr.
IMG_2406_s_1000x
Pierwszą część prelekcji rozpoczęłam od nawiązania do historii początków ikon, które są dziedzictwem całego chrześcijaństwa. Następnie mówiłam o technologii i teologii ikony. Słuchacze dowiedzieli się, co to są ikony i skąd się wzięły, jakie są kolejne etapy powstawania takiego dzieła, co symbolizują, jakich używa się materiałów, jakie modlitwy temu towarzyszą oraz jaką osobą powinien być ikonopisarz.
IMG_2417_s_1000x
Druga część prelekcji dotyczyła prezentowanych na wystawie prac obrazujących siedem z Dwunastu Świąt Prawosławnych. Omówiłam na ich przykładzie elementy charakterystyczne dla plastycznego i teologicznego języka ikony .
Na koniec był czas na odpowiedź na zapytanie ks. Proboszcza i  na indywidualne rozmowy zainteresowanych osób przy ikonach.
IMG_2426_s_1000x
Mam nadzieję, że udało mi się na przykładzie prezentowanych prac przybliżyć słuchającym czym są ikony i jak  powinno się je odczytywać.
IMG_2421_s_1000x