W sobotę 14 marca 2015 roku odebrałam dyplom ukończenia podyplomowych studiów ikonopisarskich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Rozdanie dyplomów poprzedziła Msza Święta, w czasie której odbyło się poświęcenie naszych ikon wykonanych w czasie trwania studiów.

09

O godzinie 12.00 zebraliśmy się w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Opolu, by przed ołtarzem złożyć nasze ikony, przeznaczone do poświęcenia. Nieprzypadkowo wybraliśmy ten właśnie kościół. W prezbiterium znajduje się tam ogromnych rozmiarów (7,42 x 6,18 m.) dzieło sztuki ikonopisarskiej. Jego centrum stanowi duża ikona Przemienienia Pańskiego, otaczają ją mniejsze pola z przedstawieniami scen z życia Pana Jezusa.

05

Eucharystia zgromadziła studentów ikonopisarstwa oraz ich bliskich. Głównym celebransem był ks. dr hab. Dariusz Klejnowski – Różycki, specjalista w dziedzinie pisania ikon, kierownik naszych studiów podyplomowych. Mszę św. koncelebrowali: ks. dr hab. prof. UO Norbert Widok – nasz wykładowca patrologii i wielki przyjaciel studentów ikonopisarstwa oraz ks. Stanisław Zioła, który wraz z nami te studia ukończył.

11

Po Ewangelii ks. Dariusz Klejnowski – Różycki odśpiewał piękne uroczyste modlitwy towarzyszące poświęceniu ikon. Następnie na każdej z naszych prac uczynił znak krzyża wodą święconą. Ikony zostały także okadzone.

10 (1)

02

03

Po zakończeniu tego obrzędu każdy ikonopisarz podchodził, by przyjąć z rąk kapłana błogosławieństwo napisaną przez siebie ikoną, odebrać ją i z czcią ucałować. Nasze ikony należą do całego Kościoła, w tych obrzędach Kościół je poświęcił i oddał wiernym do kultu. Pisanie ikon jest darem i łaską, a odebranie błogosławieństwa i ucałowanie ikony, którą się napisało jest dużym przeżyciem. Ikona św. Teresy od Dzieciątka Jezus wróciła w moje ręce.

06

W homilii ks. Klejnowski – Różycki nawiązał do ikony umieszczonej w prezbiterium, mówił także o duchowści ikonopisarzy i o tym, że ikona zawsze powinna zbliżać do Jezusa, bo On jest najważniejszy.

Po Mszy Świętej udaliśmy się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, gdzie nastąpiło uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów. Z radością odebrałam swój dyplom z oceną bardzo dobrą 🙂

07

Po rozdaniu dyplomów miał miejsce uroczysty obiad. Był to czas, aby jeszcze chwilę wspólnie poświętować, porozmawiać, pobyć ze sobą. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w tym gronie na zjeździe absolwentów już za rok.

08 (1)