Matka Boża Eleusa

Ikona Matka Boża Eleusa o wym. 25×30 cm. Wykonana według tradycyjnej technologii, na desce lipowej ze szpongami, na gruncie kredowo – klejowym, malowana techniką tempery jajowej. Tło i nimby pokryte
szlagmetalem (imitacja złota), asystki (złote wzory na szatach) wykonane złotem 22ct.

Typ ikonograficznego przedstawienia zwany Eleusa jest jednym z kilku typów przedstawień Maryi na ikonach. Ikona taka jest też określana nazwą Matka Boża Czuła. Nazwa Eleusa pochodzi od greckiego słowa eleos, oznaczającego miłosierdzie i współczucie. W Rosji ten typ ikony nazywany
jest Umilenije (Умиление), słowo to oznacza m.in. współczucie, litość, delikatność, czułość, dbałość, łaskawość. Przedstawione na ikonie postacie mają głowy zbliżone ku sobie i są przytulone do siebie policzkami. Matka tuli do siebie Syna, który rączkami obejmuje Ją za szyję. Są to gesty wyrażające ich wzajemną relację pełną miłości, czułości i troski. Ukazanie samych twarzy, z niewielką częścią reszty postaci, ma na celu podkreślenie intensywności emocji wyrażanych spojrzeniem. Maryja spogląda na patrzącego na ikonę, nawiązując z nim wzrokowy kontakt. Jej spojrzenie jest łagodne i smutne, patrzy nad głową Jezusa, jakby przeczuwała Jego mękę i śmierć. Układ rąk wzmacnia i podkreśla intensywność przeżywanych emocji. W tej ikonie uwydatniony jest pełen ufności i delikatności duchowy związek pomiędzy Matką Bożą, Chrystusem i osobą modlącą się przed ikoną. Złote tło, nimby wokół głów oraz asystki , symbolizują Bożą światłość, świętość, przynależność do świata wiecznego, nadprzyrodzonego. Litery na ikonie to greckie monogramy oznaczające: „Matka Boga” oraz „Jezus Chrystus”.