Święty Daniel

Ikona o wym. 19,5×30 cm. Wykonana według tradycyjnej technologii, na desce lipowej ze szpongami, na gruncie kredowo – klejowym, malowana techniką tempery jajowej. Tło złocone szlagmetalem (imitacja złota), nimb złocony złotem płatkowym 23 ct, asystki (złote wzory na szatach) wykonane złotem 22ct.

Przedstawienia scen z życia Daniela należą do najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej. Najbardziej popularny jest obraz Daniel w jaskini lwów, traktowany jako prefiguracja Zmartwychwstania Chrystusa i przykład potęgi modlitwy. Daniel to jeden z czterech wielkich proroków Starego Testamentu, o którym opowiada Księga Daniela. Żył ok. 600 lat przed
Chrystusem, był arystokratą. Na dworze babilońskim odmawiał oddawania czci posągom. Obdarzony przez Boga wyjątkową inteligencją i darem prorokowania, królowi babilońskiemu Nabuchodonozorowi wyjaśniał jego sny, dotyczące przyszłości królestwa. Kolejnego królowa – Dariusza dworzanie okłamali, że Daniel nie jest wiernym jego poddanym. Król wydał Proroka na pożarcie lwom. Lwy nie rozszarpały go, ale lizały mu ręce i nogi. Poruszony tym król, nakazał wychwalanie Boga czczonego przez
Daniela. Przed śmiercią Daniel przepowiedział kilka innych znaczących wydarzeń, m.in. czas narodzin Chrystusa i Jego śmierć.

Wspomnienie liturgiczne Świętego Daniela przypada na 21 lipca.

Księga Daniela