Święta Rodzina

W ostatnich dniach ukończyłam ikonę Świętej Rodziny.
Napisana została temperą jajeczną, na gruncie kredowo – klejowym, na desce lipowej ze szpongami, o wymiarach 24x32cm. Nimby zostały pozłocone na instacoll złotem 23,75ct, asystki wykonałam złotem transferowym 23,75ct.

Jest to współczesne przedstawienie ikonowe, w kanonie ikonopisarskim nie znajdziemy takiego wizerunku.
Klasyczne, tradycyjne ikony przedstawiają Jezusa, Maryję i Józefa jako poszczególne Osoby włączone w dzieło Odkupienia (ikona Bożego Narodzenia, Hołd Trzech Króli, Ofiarowanie Pańskie, Znalezienie Jezusa w świątyni), nie są nigdy przedstawiani jako rodzina.
Uznawana jest tylko przez katolików, prawosławie uważa ją za zbyt ludzką, nawet gorszącą. Można powiedzieć, że ta ikona jest niezgodna z klasycznym kanonem ikonograficznym. A jednak jest pełna symboli, ukazujących wartości duchowe i piękno wspólnoty rodzinnej.
W Polsce wizerunek ten jest rozpowszechniany przez Misjonarzy Świętej Rodziny, jest też bardzo popularny we wspólnotach ruchu Domowy Kościół.
IMG_2132
Maryja i Józef byli sobie poślubieni. Maryja była rodzoną Matką Jezusa, Józef był jej mężem i był opiekunem Syna Bożego. Ta ikona jest pięknym przedstawieniem obrazującym wartość małżeństwa i rodziny. W centrum ikony znajduje się postać Jezusa Emmanuela, prawą ręką błogosławiącego.
Jezus jest tu najważniejszy.
IMG_2136_sMatka Jezusa skłania głowę ku Synowi, jednocześnie opierając ją na ramieniu Józefa – to symbol oparcia, jakie w nim miała. Józef obejmuje ramieniem Maryję – jest to symboliczny gest, wyrażający opiekę, troskę i ochronę.
IMG_2138_e1_s
Oboje trzymają Jezusa. Dłonie trzech osób są zbliżone do siebie, jest to obrazem ich związku i komunii jaka ich łączyła. Lewa dłoń Józefa jest najniżej, jakby podtrzymywała pozostałe, to także symbol opieki św. Józefa, do jakiej powołał go Bóg.
IMG_2142_e1_s
Co roku w oktawie Bożego Narodzenia katolicy obchodzą Niedzielę Świętej Rodziny. To Święto zostało wprowadzone w Kościele na początku XX wieku. W Polsce najbardziej znanym miejscem kultu Świętej Rodziny jest Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie szczególnie czczony jest św. Józef.
IMG_2143_e1_s
W czerwcu 1997 Sanktuarium w Kaliszu odwiedził św. Jan Paweł II. Jego słowa, wypowiedziane podczas tej wizyty, moim zdaniem świetnie pasują do tej ikony:
„Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednocznych miłością, o której św. Paweł tak pisze: «miłość współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje» (por. 1 Kor 13, 6-8).
Miłość nigdy nie ustaje. Każda rodzina może zbudować taką miłość. Ale można ją osiągnąć w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli małżonkowie stają się — znów słowa Soboru — «bezinteresownym darem z siebie samego» (Gaudium et spes, 24), bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń.
IMG_2134_e1_s
Ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana, jest doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości.”