Ikona Święty Aleksander

Ikona Święty Aleksander z Aleksandrii napisana według tradycyjnej technologii, na desce lipowej ze szpongami (15 x 20 cm), na gruncie kredowo – klejowym, malowana techniką tempery jajowej. Tło złocone szlagmetalem, nimb złocony złotem płatkowym 23 ct, asystki (złote kreski) wykonane złotem transferowym 23 ct

Święty Aleksander był biskupem żyjącym na przełomie III i IV w. Urodził się w 250 r. Jako młodzieniec poświęcił się na służbę Panu Bogu i Kościołowi. W 313 r. został biskupem miasta Aleksandria w Egipcie. Był doskonałym duszpasterzem, dobrym administratorem. Wyróżniał się stanowczością i walecznością w obronie czystości wiary i zwalczaniu herezji, zwłaszcza arianizmu, błędnej nauki Ariusza, negującej współistotność i równość Trójcy Świętej. Zwoływał synody biskupów. Zachowało się jego 70 listów do hierarchów, które stanowią cenny dokument o tamtych czasach. Chrześcijanie zawdzięczają mu wybudowanie największego w Aleksandrii kościoła ku czci św.Teonasa.

Św. Aleksander zmarł w 326 r. W kościele katolickim jego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 26 lutego.

Na ikonie Św. Aleksander z Aleksandrii przedstawiony jest w sposób typowy dla używanego od czasów starożytności chrześcijańskiej kanonu ikonograficznego. W kanonie tym postać hierarchy ubrana jest w szaty biskupie z charakterystycznym elementem tego stroju – omoforionem. Jest to biały szeroki pas z krzyżem na ramionach, na piersiach i na plecach – symbol owcy, którą pasterz bierze na ramiona. Tak przedstawia się na ikonach wszystkich świętych biskupów. Święty prawą rękę ma ułożoną w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma księgę Ewangelii, symbol Słowa Bożego i nauczania biskupiego. Czerwień szat symbolizuje miłość i żarliwość w służbie Bogu. Złote tło oraz nimb wokół głowy, oznaczają Bożą światłość, świętość, przynależność do świata wiecznego, nadprzyrodzonego.

Poczytaj o Świętym Aleksandrze