Matka Boża Kazańska

Ikona Matka Boża Kazańska, została napisana według tradycyjnej technologii ikonopisarskiej.

Podobrazie: deska lipowa ze szpongami, pokryta gruntem kredowo klejowym. Wymiary: 25, 5 x 30 cm. Malowana temperą jajową. Nimby złocone na poler złotem płatkowym 24 ct, kładzionym na pulment. Tło pokryte srebrem na pulment. Asystki złocone złotem 22 ct. Zdobienia na pozłocie wykonane techniką puncowania.

Ikona Matka Boża Kazańska jest wariantem przedstawienia Matki Bożej typu Hodegetria. Hodegetria znaczy po grecku: „wskazująca drogę”, „prowadząca”. Taka ikona przedstawia Maryję, która na lewej ręce trzyma Dzieciątko, a prawą ręką wskazuje na nie. Chrystus w tym ujęciu prawą dłoń ma ułożoną w geście błogosławieństwa.

Wizerunek Matki Bożej w wersji kazańskiej przedstawiony jest tylko w popiersiu, nie widać dłoni Maryi wskazującej na Emmanuela. Chrystus jest zwrócony twarzą wprost do wiernych. Prawą ręką błogosławi, a lewą ma ukrytą pod himationem (wierzchnia szata). Maryja lekko pochyla głowę ku Synowi, jakby wzywała patrzących do oddania czci Zbawicielowi.

Na maforionie (wierzchni płaszcz Maryi), nad czołem oraz na ramionach umieszczone są trzy gwiazdy (jedna ze względu na ułożenie postaci jest niewidoczna). Mają znaczenie symboliczne. Trzy gwiazdy to symbol, który pojawia się we wszystkich ikonach przedstawiających Matkę Bożą. Oznaczają dziewictwo Maryi przed, podczas i po urodzeniu Jezusa. Ozdobne obramowanie maforionu, zwane kajma ma podkreślić urodę twarzy Bogarodzicy.

Złoto i srebro w ikonie symbolizują boską światłość, chwałę Bożą. Litery na ikonie to greckie inicjały oznaczające: „Matka Boga” i „Jezus Chrystus”