Bóg Ojciec – Deus Abba, Omnipotens Pater

Ikona Deus Abba napisana została według tradycyjnej technologii. Podobrazie: deska lipowa ze szpongami, pokryta gruntem kredowo- klejowym. Wymiary: 44 x 61 cm.
Namalowana temperą jajową. Nimb i tło postaci pozłocone złotem płatkowym 22 ct na pulment, asystki (złote kreski) i nimby aniołów wykonane złotem transferowym 22 ct.

Oryginalna, pierwsza taka ikona została napisana w 1994 roku przez znaną ikonopisarkę z Padwy, o nazwisku Lia Gladiolo. Powstała na podstawie opisu pochodzącego z prywatnych objawień Siostry Eugenii Ravasio. Siostra Eugenia była żyjącą we Francji w latach 1907-1990, włoską zakonnicą należąca do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów. Przez wiele lat była przełożoną swojego Zgromadzenia. Pozostawiła ona spisane orędzie Boga Ojca, który ukazywał się jej podczas jej pobytu w nowicjacie w 1932 roku. Jedną z próśb tego orędzia było rozpowszechnienie wizerunku Boga Ojca. Te prywatne objawienia te były dokładnie badane i zostały zatwierdzone przez Kościół Katolicki.

Bóg Ojciec jest na ikonie ukazany jako mężczyzna bez brody, wiecznie młody. Zasiada na złotym tronie, przed nim leżą berło i korona, symbole władzy królewskiej. Otaczają Go serafini oddający Mu chwałę.
Na nimbie otaczającym Jego głowę znajdują się greckie litery oznaczające „Jestem, Który Jestem”. Prawą ręką Bóg Ojciec ma ułożoną w geście błogosławieństwa. W lewej trzyma kulę z literami alfa i omega, na której szczycie znajduje się krzyż. Jest to symbol świata odkupionego przez Chrystusowy krzyż. Podpis „Deus Abba” znaczy Bóg Ojciec, „Omnipotens Pater” – Wszechmogący Ojciec.