Bóg Ojciec – Deus Abba, Omnipotens Pater
Ikonę Boga Ojca ukończyłam niedawno, a zaczęłam ją kilka lat temu. Miała to być pierwsza moje ikona, a okoliczności tak się poukładały , że długo leżała u mnie i czekała na swój czas, bym ją wreszcie mogła pozłocić i położyć kolory.

Ikona ma wymiary 21 x 28 cm. Jak wszystkie moje prace została napisana tradycyjną metodą, temperą żółtkową, na gruncie kredowo klejowym, a pozłocona złotem 23,75 ct kładzionym na pulment.

Oryginalna, pierwsza taka ikona została napisana w 1994 roku przez znaną ikonopisarkę z Padwy, o nazwisku Lia Gladiolo. Powstała na podstawie opisu pochodzącego z prywatnych objawień Siostry Eugenii Ravasio. Siostra Eugenia była żyjącą we Francji w latach1907-1990, włoską zakonnicą należąca do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów, przez wiele lat była przełożoną swojego Zgromadzenia. Pozostawiła ona spisane orędzie Boga Ojca, który ukazywał się jej podczas jej pobytu w nowicjacie w 1932 roku. Jedną z próśb tego orędzia było rozpowszechnienie wizerunku Boga Ojca. Te prywatne objawienia te były dokładnie badane i zostały zatwierdzone przez Kościół Katolicki.
 Bóg Ojciec jest na ikonie ukazany jako mężczyzna bez brody, wiecznie młody. Zasiada na złotym tronie, przed nim leżą berło i korona, symbole władzy królewskiej. Otaczają Go serafini oddający Mu chwałę.
Na nimbie otaczającym Jego głowę znajdują się greckie litery oznaczające „Jestem, Który Jestem”. Prawą ręką Bóg Ojciec ma ułożoną w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma kulę z literami alfa i omega, na której szczycie znajduje się krzyż – jest to symbol świata odkupionego przez Chrystusowy krzyż. Podpis „Deus Abba” znaczy Bóg Ojciec, „Omnipotens Pater” – Wszechmogący Bóg.